ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το εργοστάσιο ΤΣΕΚΑΣ  ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΕΣ  βρίσκεται στην Βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης στο νομό Αρκαδίας και άρχισε να λειτουργεί το 1990. Η συνολική έκταση που καλύπτει ανέρχεται σε 100.000 m2, συμπεριλαμβανομένου του εκκοκκιστηρίου, των αποθηκών και των γραφείων, τα οποία καλύπτουν μία έκταση 10.500 m2.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Προϊοντα

Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την εκκόκκιση σύσπορου βάμβακος, την επεξεργασία βαμβακοσπόρου και την εμπορία των προϊόντων που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία.

Επιλέξτε
Translate »
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ